استفاده از کامپیوتر برای یادداشت برداری

استفاده از فرایند کلمه سازی با کامپیوتر امکان یادداشت برداری انتخابی را برای شما فراهم میسازد. اگر مهارت لازم را داشته باشید و یک کامپیوتر در طول پروژه برایتان مهیا باشد فواید زیادی از این تکنولوژی جدید به دست می اورید. توجه کنید: بعضی از معلمان همه کارت های نکته برداری را جمع آوری می کنند، بنابراین نسخهی چاپی ای ازنکات داشته باشید و آنها را در اختیار معلم قرار دهید. رایانه بر فنون یادداشت برداری، به چند روش تاثیر می گذارد که عبارتند از:

  • شما می توانید اطلاعات کتابشناسی هر مرجع را ثبت کنید. فهرستی از این اطلاعات را بر اساس حروف الفبا در پوشه BIBLIO نگه داری کنید. فصل ۹، شکل های صحیح ان را نشان می دهد.
  • شما می توانید نکات خود را با استفاده از یکی از دو روشی زیر به پردازنده کلمه وارد کنید: الف. همه نکات را در یک پوشه ی ساده بنویسید و با یک عنوان کوتاه مثل نکات مشخص کنید. نکات شما می توانند به راحتی در یک سند جا به جا شوند و می توانید آن ها را با علامت دار کردن سریعاً به متن خود وارد کنید.
  • هر نکته را جداگانه در یک پوشه موقت بنویسید تا بتوانید هر کدام را بعداً به بخش مناسب متن، با عبارت دستورات “اینجا را بخوانید” یا “اینجا را کپی کنید” انتقال دهید. با این روش می توانید از نکات خود همه را با هم مشاهده کنید و همزمان هم در برگ های چاپی و هم در صفحه ی رایانه ویرایش نمایید.

ج. در طی مرحله پیش نویسی، می توانید مستقیما پیش نویسی ابتدایی خود را با جابجایی قسمت های علامت دار و یا با انتقال پوشه ها کپی کنید. در هر حال، نکات اصلی را برای مرحله ای که به شکل اصلی آنها نیاز دارید در پوشه نگه دارید، در این حالت می توانید متن خودتان را تهیه و ویرایش کنید و بر خلاف برگ های تمام شدنی پوشهی نوشته تان، برای تصحیح کردن یک کپی از هر نکته را بر روی دیسک، نگه داری نمایید. د. نکته برداری به وسیله کامپیوتر تقریبا مثل شکل پیش نویسی ابتدایی است. بنابراین، نکات را در رایانه به طور کامل و منسجم و به طریق نوشتاری تایپ کنید. چون وقتی که تایپ شوند نیازی به تایپ مجدد ندارید و تنها باید مطالب را به پیش نویس اولیه انتقال دهید و سپس برای وارد کردن در متن اصلی اصلاح نمایید.

از سرقت ادبی بپرهیزید

سرقت ادبی (با این هدف که از نوشته ی دیگران به نام خودتان استفاده کنید) یکی از شاخه های جدی علم اخلاقی است. زمانی که می خواهید از مراجع استفاده کنید و نوشته های دیگران را ذکر کنید، رفتار آگاهانه و اخلاقی ضروری و واجب است. در مورد سرقت ادبی، این بهانه که غفلت کرده اید و یادتان رفته است اصلا پذیرفتنی نیست. مخصوصاً نوشتن نام مولفان، زمانی که نام آن ها به کار شما اعتبار می بخشد. از هر گونه تلاش آگاهانه برای فریب مولفان و خوانندگان در مقاله تحقیقاتی بپرهیزید.