سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حسین میرزائی – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده:

بقاء انسان و تکامل مادی و معنوی آن در گرو کار و تلاش او است. زیرا به واسطه کار و تلاش است که انسان نیازهای خود را تأمین و به حیات خود ادامه می دهد. نیاز به کار پس از خلقت انسان وجود داشته و هر چه انسان درمسیر تکامل حرکت می کند و پیش می رود این نیاز شدید تر و بر اهمیت آن افزون تر می گردد. جامعه بشری نیز در این میان برای تداوم حیات خود به کار و تلاش تمام آحاد خود نیازمند است و متولیان آن برای رشد و توسعه همه جانبهباید در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند و برنامه ریزی در جهت فرهنگ سازی، برای کار و تلاش بیشتر از اهم این وظایف است. کار و تلاش ملازم با نظم جهان هستی است و بدون تلاش و کوشش ادامه بقاء، امکان پذیر نیست.انسان در جهت به دست آوردن روزی و رفع گرسنگی باید تدبیر و حرکت را با هم آمیخته و در این مسیر، متحملمشکلات کسب و کار شود. زحمت کسب و کار در حالت معقول برای تربیت انسان مفید است و در بطن آن قرار داده شده است. کار در قرآن و سنت از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است در برخی از آیات علت پیدایش روز را کار وتلاش انسان و علت پیدایش شب را استراحت و آرامش او عنوان کرده و آن را نشانه ای از رحمت حق تعالی می داند