سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا هادی زاده – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات
مهسا غفاری – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

همزمان با پیشرت علم و تکنولوژی درزمینه شبکه های کامپوتری و ورود تجارت الکترونیکی به این عرصه و نقش تعیین کننده ی آن درتمامی انواع تجارت ها ومعاملات روزمره از آنجا که ایده های تجارت الکترونیک مدلهایی کارآمد در مراحل نیازسنجی شناسایی محصول و عرضه کننده مذاکرات وتوافق ها در معاملات تجاری ارایه می دهد یک ی از راه حلهای تجارت الکترونیک به کارگیری کارگزارهای نرم افزاری هوشمند با قابلیت یادگیری و تصمیم گیری هوشمندانه در محیط های B2B است که این محیط ها به دلیل برخورداری ازچهار فاز مشترک تامین و تدارک مواد مدیریت حلقه تامین و نمودار کار و مدیریت ارتباط با تامین کننده وحضور عامل هاینرم افزاری هوشمند در فازهای مختلف ه رچهار زیرفرایند نه تنها فرایند انتخاب و تصمیم گیری را به دلیل بالا بودن میزان تحلیل ها و امکان بررسی موارد بیشتر بهبود می دهد بلکه تصمیم گیران شرکت را از بعضی فرایندهای وقت گیر و تکراری فارغ می کند دراین مقاله به روش تحلیل محتوا با تعریف کارگزارهای هوشمند نقش آنها در محیطهای تجاری B2B بررسی میشود.