سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی دهستانی – کارشناس ارشد حسابداری
آسیه السادات مدرسی سریزدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

یکی ازمقدس ترین واژه ها درمتون اسلامی کاروکسب حلال است که خداوند مردم را به سوی آن دعوت نموده و آن را وسیله پیشرفت و سعادت بشرشناخته و مورد تاکید قرار داده است جامعه بشری حتی درقدیمی ترین دوران های تاریخ زمانی را ندیده که کاردرمتن زندگی بشرنبوده باشد چرا که حیات بشری خود از فعالیت طبیعت اغاز می شود و با کار انسانی ادامه پیدا م یکند از دیدگاه قران کریم تمام هستی و به ویژه انسان منابع و ابزارهای تولید و تمامی فعالیت های تولیدی انسان مخلوق خددا و نشان خداوندی اند و قران کریم همه آنها را اثار رحمت و فضل خدا می داند از انجا که ایران کشوری اسلامی است و اعتقادات مذهبی تاثیر زیادی دررفتار و عملکرد افراد دارد لذادراین مقاله ضمن بررسی دیدگاه های مختلف نسبت به کارتلاش شده باتوجه به تاثیرات فرهنگی کار در زندگی انسان ها کاروکسب حلال را ازجهات مختلف کاردرقران و ازنظر پیامبراکرم مورد بررسی قرار داده و نقش آن را درتعالی فرهنگی جامعه بیان نماییم