سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه پورقاسم – کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی
امیرحسین علی بیگی – دانشیار گروه ترویج و توسعه کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

چالشهای اقتصادی، کاهش ذخایر و منابع و همچنین افزایش فقر و بیکاری باعث شده تا توجه به کارآفرینی افزونتر شده و الگوی توسعه جوامع بر مبنای کارآفرینی شکل گیرد. کارآفرینی در عصر مدرن امروزی به یکی از راهبردهای اساسی توسعه اقتصادی هر کشور تبدیل گشته است و دراقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای نقش کلیدی میباشد. از آن جایی که اکثر سازمانها در کشور ما از بهره وری و قابلیت رقابت در سطح جهانی برخوردار نیستند، توجه به مقوله کارآفرینی سازمانی میتواند راهحلی برای برون رفت از این مسئله باشد. این تحقیق نظری با هدف شناسایی موانع کارآفرینی سازمانی و بررسی نقش کارآفرینی سازمانی در توسعه اقتصادی کشور صورت گرفته است. کارآفرینی سازمانی به معنای اجرای فرآیند کارآفرینی در داخل سازمان با استفاده از ریسکپذیری، خلاقیت و نوآوری میباشد. سازمان کارآفرین در زمینه ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی، صادرات و به خصوص نوآوری در فناوریهای تولید حائز اهمیت است. این امر در صورتی میسر خواهد بود که سیاستهای حمایتی ویژهای از این سازمانها به عمل آید. بدین منظور باید بسترهای لازم برای فعالیت این سازمانها ایجاد شود و سرمایه گذاری، تأمین مالی و اعطای تسهیلات مورد نیاز در اولویت قرار گیرد.