سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – ، استادیار و عضو هیئت علمی
مهسا خرمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

چکیده:

امروزه بر نقش موثر کارآفرینی در توسعه ی اقتصادی بسیار تاکید می شود. با توجه به اینکه یکی از جنبه های توسعه ی اقتصادی، توسعه ی بخش گردشگری می باشد، با تکیه بر نوآوری و با اعمال تغییراتی در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سرمایه گذاری لازم می توان به کشف بازارهای جدید و ارائه ی محصولات و خدماتی متفاوت پرداخت. مناطق روبه رشدی وجود دارد که دارای ویژگی های فرهنگی و طبیعی بسیار می باشند و پتانسیل لازم برای شکل گیری و توسعه ی کارآفرینی در بخش گردشگری را دارا می باشند. هر چند همواره موانعی همچون عدم آموزش کافی، برای بررسی نقاط ضعف و قدرت و TOWS اختلالات فرهنگی و مهاجرت وجود دارد. در این مقاله از تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای یکی از نواحی روستایی به نامسودرسلاتاستفاده شده است که به بررسی امکان توسعه ی کارآفرینی پایدار گردشگری در این منطقه می پردازد