سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاره پورکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گ
محمدصادق صبوری – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دان

چکیده:

با توجه به اهمیت و ضرورت روزافزون به کارگیری صحیح دستاوردهای نوین علمی در فرآیند کشاورزی پایدار واضح است که کارآفرینی به عنوان یک عامل مهم نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی ایفا می نماید. به این دلیل که هدف از توسعه بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد است، پس درنتیجه کارآفرینی خواهد توانست با مزیت هایی که دربردارد به عنوان یکی از مهمترین و بهترین گزینه های توسعه یافتگی تلقی گردد. زیرا کارآفرینی باعث کاهش بیکاری و افزایش بهره وری افراد و منابع و در نتیجه افزایش درآمد مردم جامعه می گردد. کارآفرینی امروزه می تواند منشا بسیاری از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گردد. توجه به روحیه کارآفرینی در کشاورزان و دیگر بهره برداران روستایی و به طور کلی گسترش فرهنگ کارآفرینی، این امکان را برای فرد کارآفرین ایجاد می کند که ضمن شناسایی منابع، فرصت ها و مشکلات موجود در کشاورزی، به ابداع راهکارهایی نوین در جهت رشد ابعاد مختلف کشاورزی بپردازد و از این طریق زمینه را برای توسعه پایدار مناطق روستایی فراهم کند. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و منابع الکترونیکی جمع آوری شده اند، به این نکته پی می بریم که عاملی که سبب می شود توسعه پایدار مناطق روستایی هم راستا با پایداری طبیعت انجام گیرد، کارآفرینی پایدار است که به دنبال کارآفرینی و تولید ثروت با در نظر گرفتن محدودیت های منابع طبیعی می باشد و می تواند با حفظ و بهبود منابع طبیعی، باعث کمک به توسعه پایدار مناطق روستایی کشور گردد