سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرامرز خدمتگزار – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
احمد اکبری – استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
امیرارسلان مقیمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

بی تردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه ی کشاورزی و اقتصادی همه جوامع دارد. به قول شومپیتر، کارآفرینی موتورتوسعه اقتصادی است که بدون آن هیچ کشوری نمی تواند به توسعه ی اقتصادی پایداردست یابد. در این تحقیق به نقش کارآفرینی درتوسعه کشاورزی وتوسعه پایدار اشاره شده و کارآفرین به عنوان نیروی محرکه اصلی توسعه جوامع مورد توجه قرار می گیرد. در نظام اقتصادی توسعه یافته نوآوران، صاحبان فکر و ایده،سرمایه های اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می شوند. لذا دراین پس از بیان مسئله، ضرورت، اهمیت و مفهوم کارآفرینی به نظریات مختلف کارآفرینی و اهمیت و ضرورت توسعهکارآفرینی و نقش آن در توسعه کشاورزی اشاره شده و راهکارهایی کلی وسیاستی ارائه گردیده وپیشنهاداتی نیز برای بخش آموزشعالی ووزارت جهاد کشاورزی ارائه شده است