سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سمیرا عمادی – دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

چکیده:

اهمیت و نقش کارافرینی درتوسعه اقتصادی و پیشرفت و پویایی جامعه برکسی پوشیده نیست از این روسازمانها به منظور افزایش قابلیت های خود درمحیط به شدت رقابتی امروز توجه به کارافرینی را سرلوحه خود قرار داده اند لذا به دلیل اهمیت نقش کارافرینی درنوآوری سازمان ها مقاله حاضرضمن تعریف کارافرینی به بررسی انواع کارافرینی مزایای کارافرینی عوامل حیاتی تاثیر گذاربرموفقیت کارافرینی فرهنگ کارآفرینی و رابطه میان کارآفرینی و نوآوری می پردازد.