سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم جلیلی – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی
میثم ربانی – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی
سهیل خلیفه سلطانی – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی

چکیده:

مفهوم و معانی کارافرینی : کارافرینی ازمنابع مهم و پایان ناپذیرجوامع بشری است منبعی که به توان خلاقیت انسان ها برمیگردد ازیک سو ارزان و و ازسوی دیگر بسیارارزشمند و پایان ناپذیر است اکبری ۱۳۸۶٫ کارفرینی سه فعالیت اصلی انجام میدهد: ایجاد کسب و کار، نوآوری درمحصول فرایند تولید بازار و صنعت و خدمات ، اشتغال زایی رشد توسعه ملی اکبری ۱۳۸۶ ویژگیهایی که برای یک کارافرین می توان برمی شمارند به قرار زیراست : ابتکارعمل داشتن و فراترازوظایف شغلی حرکت کردن قدرت تصمیم گیری و پیگیری های فردی داشتن فرصت ها را به خوبی تشخیص دادن و به موقع عمل کردن با ریسکهای حساب شده حرکت کردن دقت درکارها داشتن و نگران کیفیت ها بودن نسبت به انجام به موقع قراردادها و توافقها نگران بودن و تعهدداشتن نسبت بعوامل سودوزیان و بازدهی درکارها حساس بودن اتکا به نفس داشتن و به توانایی های درونی خود اعتماد کردن با توجه به فعالیت های ذکر شده برای یک کارافرین نوآوری درصنعت ازاصلی ترین موارد ذکر شده است که جادارد به تعاریفی ازصنایع کوچک درایران پرداخته شود.