سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرامرز خدمتگذار – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
احمد اکبری – استاددانشگاه سیستان و بلوچستان
امیرارسلان مقیمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

بی تردید کارافرینی نقش بسیارکلیدی درتوسعه کشاورزی و اقتصادی همه جوامع دارد به قول شومیپتر کارافرینی موتور توسعه اقتصادی است که بدون آن هیچ کشوری نمی تواند به توسعه اقتصادی پایدار دست یابد دراین تحقیق به نقش کارافرینی درتوسعه کشاورزی و توسعه پایدار اشاره شده و کارافرین به عنوان نیروی محرکه اصلی توسعه جوامع مورد توجه قرارمیگیرد درنظام اقتصادی توسعه یافته نوآوران صاحبان فکر و ایده سرمایه های اصلی یک بنگاه اقتصادی و ازعوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می شوند لذا دراین پس ازبیان مساله ضرورت اهمیت و مفهوم کارافرینی به نظریات مختلف کارافرینی و اهمیت و ضرروت توسعه کارافرینی و نقش آن درتوسعه کشاورزی اشاره شده و راهکارهایی کلی و سیاستی ارایه گردیده و پیشنهاداتی نیز برای بخش اموزش عالی و وزارت جهادکشاورزی ارایه شده است.