سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدهادی حسینی – کارشناس ارشد جامع شناسی
پیمان شهبازی کوتنایی – کارشناسی ارشد

چکیده:

کارآفرینی مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و به عنوان یک پدیده نوین نقش موثری را درتوسعه و پیشرفت اقتصادی و افزایش تولید ملی کشورها یافته است بطوریکه دراقتصاد رقابتی و مبتنی بربازار امروزه دارای نقش کلیدی است از این رو تضمین حیات و بقا کشورها نیازمند نوآوری ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید می باشد کارآفرینان علاوه براینکه براحتی از کنار مسائل و مشکلات اطراف نمی گذرند و چون حلال وضع اقتصادی موجود را بهم میزند موجب تحرک در بخش اقتصادی می شوند همچنین از رسیدن نظام اقتصادی به نظام ایستا جلوگیری کرده و بواسطه رفتارهای فرصت جویانانه خود اقدام به فرصت سازی برای کلیت نظام اقتصادی می نمایند و همچنین با ارتقای بهره وری کشورها پرداخهت و ازطریق اشتغال کارامد و مولد به رشد و توسعه ودرنهایت موجب ا فزایش تولید ملی می شوند.