سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ملکی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

با توجه به روند رو برشد وسعت شهرها و پیچیدگی های اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط ساماندهی این اطلاعات در سیستمهای مدیریت اطلاعات یکی از نیازهای اساسی و ضروری می باشد دراین تحقیق به اهمیت کاداستر و اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط در ارتباط با املاک پرداخته شده است اطلاعات توصیفی که دراین تحقیق برای عوارض مکانی آورده شدهاست اکثرا اطلاعاتی هستند که از دفاتر ثبت اسناد قابل استخراج هستند نکته مهم این است که این اطلاعات به شکلی که به توان آنها را در یک پایگاه داده ذخیره نمود و قابلیت اتصال به اطلاعات مکانی را داشته باشند درآمده اند دراین تحقیق اطلاعات مکانی درنرم افزار ArcView و اطلاعات توصیفی در نرم افزار sql server ذخیره شده اند و از طریق کد منحصر بفرد برای هر parcel به همدیگر متصل شده اند.