سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین رادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران
محمود حاتمی – کارشناس مهندسی شیمی
رضا کورایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

نانوتیوب ها طبقه جدیدی ازمحصولات می باشند که انقلابی جدید درزمینه مصالح و موادپیشرفته را بوجود آورده اند ازجمله موارد کاربرد نانوتیوب های کربنی کاربرد درصنایع نفت گازوپتروشیمی می باشد نمونه ای از کاربرد نانوتیوبها استفاده از آنها بعنوان کاتالیست می باشد کاتالیست ها نقش مهمی درفرایندهای حیاتی از قبیل سوخت ها مواد شیمیایی و کاهش آلودگی بازی می کنند از انجایی که واکنشهای کاتالیستی توسط پدیده انتقال جرم و حرارت بین واکنش گرها وذرات کاتالیست کنترل می شود سایز کوچک نانوساختارهای کربنی بطور علمی درانجام واکنشهای کاتالیستی موثر است به همین علت انتظار میرود که پایین آودرن سایزکاتالیست ها درسریعتر کردن انتقال درفرایندهای کاتالیستی درمراحل مختلف ازقبیل انتقال واکنشگرها به سطح کاتالیست مرحله جذف فعالیت و جداسازی نفوذمولکولی واکنشها مرحله بازجذب و فرار محصولات از بدنه ماکروسکوپیک کاتالیست به فاز گاز یا مایع تاثیر گذار باشد.