سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد سیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار – استادیار و استاد بیماری‌ شناسی گیاه
ولی الله بابایی زاد –
محمد علی تاجیک قنبری –
حشمت الله رحیمیان –

چکیده:

در این مطالعه نقش ژن‌های دفاعی PR10 و NH1 در ارقام برنج طارم و خزر در تعامل با قارچ Rhizoctonia solani عامل سوختگی غلاف برنج مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول لکه‌های حاصل از تلقیح قارچ در گیاه چک‌های دارای علائم دو هفته پس از مایه زنی در روم خزر به طول تقریبی دو برابر طول لک ها در رقم طارم کد. پستی آماری داده‌ها با استفاده از آزمون مقایسه ای T-Test اختلاف معنی داری در سطح پنج در صد بین ارقام نشان داد . هر دو این ژن‌ها پس از تلقیح پاتوژن درک و چشم‌های برنج افزایش شدیدی داشت. ژن NH1 در ساعت ۲۴ پس از آلودگی حداکثر بیان را داشت حال‌آنکه ژن PR10 در ساعت ۱۲ بیشترین میزان بیان را دارد این امر نشاندهنده جدا بودن مسیر این دو ژن از یکدیگر می‌باشد . بیان این ژن‌ها در ساعات ۱۰۰-۴۸ پس از طلاق پیش سیر نزولی دارد. در این تحقیق مشخص شد ژن‌های NH1 و PR10 نقشی فعال در برانگیختن پاسخ‌های دفاعی رقم طارم افزایش مقاومت این رقم دارند.