سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گ
مریم امیرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گ
زینب بندرز – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گ

چکیده:

امروزه به دلیل نقش و اهمیت صنعت گردشگری،هر کشور توسعه یافته و در واقع تمامی کشورها سعی دارند تا از این صنعت حداکثر بهره برداری لازم را داشته باشند،به گونه ای که یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی محسوب گردیده و جایگاه هر کشور در استفاده بهینه از این مهم مشخص گردیده است.در این میان کشور ایران علی رغم برخورداری از توان مندی های بسیار قابل توجه تاکنون نتوانسته است،آنچنان که باید و شاید بهره گیری لازم را از این صنعت داشته باشد.این مهم تنها معطوف به اماکن و مراکز تفریحی، باستانی و فرهنگی نمی شود، چرا که ما دارای توان مندی های شناخته شده دیگری در سایر عرص ههای طبیعی نیز می باشیم که تا کنون کمتر به آنها در این مقوله توجه جدی معطوف شده است.صنعت گردشگری در دهه اخیر پا را فراتر گذاشته و وارد عرصه های بسیار جدی و جدیدتری همچون بکارگیری و بهر همندی از توانایی های ژئوتوریسم م یباشد که در کناره پیکره اصلی این صنعت نوپا تفکر ایجاد ژئوپارک ها از سوی سازمان یونسکو با هدف حفظ و حراست و شناساندن میراث های کهن ۴ بیلیون ساله کره ی زمین می باشد.ژئوپارک قشم به واسطه واقع شدن در منطقه استراتژیک خلیج فارس از اهمیت بالاتری برخوردار است همچنین به دلیل قرار گرفتن بین ژئوپارک های شرق آسیا و اروپا از موقعیت ویژ های در منطقه بین ژئوپار کها دارا م یباشد. بنابراین در این مقاله تلاش شده است تا موضاعاتی نظیر ژئوپارک ،ژئوتوریسم، گردشگری، ویژگی های ژئوپارک قشم و جاذبه های علمی گردشگری ژئوپارک قشم معرفی شود.این مقاله بر پایه و اطلاعات مفاهیم حاصل از جستجوی کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی و بر پایه نتیج هگیری برهان مند نگاشته شده است. برای رسیدن به هدف مورد نظر در ابتدای امر مبحثی از ویژگی های ژئوپارک قشم ذکر شده است و در انتها نقش آن ها را در صنعت گردشگری مطرح گردیده است.