سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرنوش خراسانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا-برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی مومنی – ژئوپارک ،اکوتوریسم،گردشگری، توسعه پایدار،قشم
مهری اذانی – استادیار جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

ژئوپارک مقوله جدیدى در صنعت گردشگرى است که مى تواند به عنوان یک سرمایه ملى پایدار جایگزینى براى منابع غیر پایدار شود و به توسعه اقتصاد کشور کمک کند. توسعه قشم از حساسیت خاصی در همه ابعاداکولوژیکی،اقتصادی،سیاسی و توریسمی برخورداراست.ژئوپارک در لغت پارک زمین شناسى و در معنا عبارت است از منطقه اى با وسعت کافى که مرزهاى آن به وضوح مشخص شده و چندین پدیده بارز زمین شناسى (میراث زمین شناسى) در محدوده آن قرار گرفته باشد.این محدوده باید بتواند در توسعه اقتصادى جوامع پیرامون نقش موثرى ایفاکند، جزیره پهناور قشم با مساحتی نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومتر مربع بزرگترین جزیره ی کشورمان ایران است و وجود دشت ها، دره ها، سواحل و کو هها وضعیتی کم نظیر از نظر پوشش گیاهی، حیات وحش و وجود پدیده های نادر زمین شناسی،ارتفاعات،دره های حاصل از عوامل فرسایش، برجستگ یهاوفرورفتگی های به وجود آمده از هوازدگی، مخروط افکنه ها و قطعه های فروافتاده در پای ارتفاعات، کوهسارها که دست هنرمند طبیعت به تازیانه باد و باران پدید آورده است و حضور اکوسیتم های خاصی چون جزایر مرجانی ،جنگلهای حرا و اراضی خاص و وسیع داخلی که در معرض خطر می باشند و مستلزم حفظ آن ها برای رسیدن به توسعه ی پایدار ،بر شناخت دقیق وضعیت موجود از همه نظر ، برنامه ریزی و مدیریت توریسم مستمر مبتنی باشد.این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و با روش کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از سایر ابزارهای شناخته شده در صدد بررسی جایگاه ژئوپارک جزیره قشم در این زمینه تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدید هابا استفاده ازمدل استراتژیکSWOT) تجزیه و تحلیل شده است و ارائه راه کارها و پیشنهاد های مناسب و برنامه ریزی برای این منطقه جهت رسیدن به توسعه ی پایدار می باشیم. با وجود جاذبه های توریستی و آثار تاریخی بسیار با ارزش در منطقه قشم و توسعه گردشگری به عنوان یکی از قطب های اقتصادی باید اقدامات مفید و اساسی انجام گیرد.