سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اطهر نورمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

صنعت گردشگری یکی از متنوع ترین و درعین حال فراگیرترین مشاغل درجهان محسوب می شود بطوریکه علاوه براشتغال زایی منجر به گردش مالی بی نظیری دردنیا شدها ست موفقیت و رشد پایدار این صنعت درگرو عملکرد مناسب چرخه گردشگری و عناصر و فاکتورهای متعددی است که روی هم رفته سامانه گردشگری را تشکیل میدهند که از جمله آنها برنامه ریزی و تعیین توانهای محیطی و انسانی است که اوقات فراغت انسان را به فضا و محط مرتبط می سازد با ارزیابی توانهای محیطی – انسانی جهت یگری برنامه های توسعه فیزیکی درراستای توسعه پایدار صنعت گرشدگری و جذب گردشگران خصوصا درسطح ملی و فراملی فراهم می شود یکی از این توانهای محیطی تالاب ها هستند که پتانسیل فراوانی جهت توسعه ژئوتوریسم را درخود جای داده اند پژوهش حاضر به بررسی نقش ژئوتوریسمی تالاب گاوخونی درتوسعه گردشگری پایدار می پردازد روش تحقیق کاربردی و براساس ماهیت تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه اسنادی کتابخانه ای صورت گرفته است و سپس بوسیله مدلتحلیلی Swot به بررسی نقاط قوت ضعف تهدیدها و فرصت های منطقه پرداخته شده است.