مقاله نقش ژئواکونومی انرژی در پیوند ایران و چین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات سیاسی و بین المللی از صفحه ۷۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: نقش ژئواکونومی انرژی در پیوند ایران و چین
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وابستگی متقابل
مقاله امنیت انرژی
مقاله توسعه میادین نفتی
مقاله خطوط لوله انرژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آدمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزمقدم الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایران در سه دهه اخیر همواره در پی گزینه هایی برای مقابله با تحریم های اقتصادی غرب بوده است از دیگر سو در میانه این دهه با توجه به انجام اصلاحات در چین، این کشور شروع به رشد فزاینده ای نمود تا اینکه به دومین قدرت اقتصادی بدل گشت. ظهور چین به عنوان قدرتی اقتصادی، گشایشی استراتژیک برای ایران پدید آورد، بنابراین به سبب نیاز متقابل دو کشور به یکدیگر، مناسبات و تعاملات ایران و چین در حوزه های وسیعی بخصوص در بخش انرژی رو به رشد بوده است. همانطور که ایران ، چین را بازار مناسبی جهت فروش انرژی خود یافت این کشور نیز ایران را کشوری دارای منابع نفتی فراوان یافته که تحت نفوذ امریکا نیست. بدین ترتیب انرژی نقش مهمی را در ایجاد وابستگی متقابل میان دو کشور ایفا می کند وابستگی متقابل در حوزه نفت را می توان به عنوان پیوند مستقیم و مثبت منافع دولت های ایران و چین دانست.