سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوطالب احمدی ارکمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رقیه سروری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی صنعت توریسم دانشگاه آزاد
لاله نظری ولنی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی صنعت توریسم دانشگاه آزاد
روشن بابایی همتی – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق

چکیده:

استفاده از جاذبه های متنوع گردشگری در ایران می تواند فرصتی مناسب برای رفع چالشهای ناشی از اقتصاد تک محصولی کشور قلمداد گردد. سکونتگاههای روستایی شمال ایران یکی از قطب های مهم معماری کشور محسوب شده و انواع گردشگریروستایی از تیپ ساحلی تا کوهستانی را شامل می شوند. دراین میان منطقه ی اشکورات شهرستان رودسر با دارا بودن چشم اندازهای زیبا و سکونت گاههای روستایی قابل توجه،پتانسیل بسیاربالایی در جذب گردشگر وهمچنین رسیدن به توسعه پایدار دارد. مقاله یحاضربا استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای،مشاهده ی علمی و آزاد ضمن معرفی جاذبه ها و توانمندیهای توریستی منطقه یمذکور، سعی در شناسایی نقش قابلیت گردشگری سکونت گاههای روستایی استان گیلان، با تأکید بر منطقه اشکورات دارد. در انتها پیشنهادات مفیدی جهت دستیابی به توسعه پایدار و افزایش جذب گردشگر ارائه شده است