سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز سهیلی محمد سیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده:

امروزه انواع بیماری های جسمی و روانی به علت گسترش زندگی شهری و همچنین توسعه صنعتی شهرها افزایش یافته است . از طرف دیگر گردشگری درمانی و بهداشتی امروزه از رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری جهان است که باعث شده است سازمان های دست اندرکار در کشورهای علاقمند به توسعه گردشگری توجه خود را به این بخش از صنعت توریسم جلب و برای آن برنامه ریزی کنند. وجود چند چشمه آب معدنی در فاصله ای کوتاه از لحاظ زمان و مکان می تواند بسیاری از علاقه مندان استفاده از آن را به خود جذب نماید که پیامد آن نیز سرازیر شدن سرمایه و درآمدزایی های فراوان و پیشرفت های محلی نسبتاً مناسب برای اهالی و مردم منطقه خواهد بود ،اما متاسفانه در سالیان اخیر عدم توجه مسئولین ودست اندرکاران باعث گردیده تا نه تنها استفاده شایان توجه از این منابع صورت نگیرد ،بلکه گاهاً حتی شاهد بروز برخی بیمار یها و امراض نیز در آن بوده ایم . چشمه های درمانی ناحیه آب اسک، به دلیل دارا بودن خواص درمانی متعدد، هر ساله گردشگرانی را به سوی خود جذب می نمایند . اما از آنجا که اطلاع رسانی مطلوبی در ارتباط با معرفی کانون های سلامت این ناحیه صورت نمی گیرد، زیرساخت های اقامتی و پذیرایی در این ناحیه شکل نگرفته و یا بسیار نامطلوب است . بر این مبنا تحولات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی این ناحیه علی رغم وجود پتانسیل های بالقوه و بالفعل فراوان در ارتباط با گردشگری درمانی، قابل ملاحظه نبوده و ناحیه آب اسک از پایداری اجتماعی، اقتصادی و کالبدی لازم برخوردار نیست . از این رو، این تحقیق به منظور معرفی جاذبه های درمانی این ناحیه در جذب توریسم انجام شده است . روش تحقیق برای دست یابی به پاسخ سوالات واهداف تحقیق بر اساس روش توصیفی و تجزیه و تحلیل کیفی نظام گردشگری بوده است . نتایج حاصل از یافته های تحقیق بیان گر آن است که عوامل برون زاد (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) تأثیر چندانی در تحولات گردشگری درمانی ناحیه آب اسک نداشته است و تحولات ساختی – کارکردی نظام فضایی گردشگری سلامت در ناحیه آب اسک، علی رغم دارا بودن جاذبه ها و کانون های گردشگری سلامت فراوان، مطلوب نبوده و با چالش های جدی از نظر زیرساخت های اقامتی، پذیرایی، سرویس های بهداشتی و … مواجه است . بنابراین برای برون رفت از مسأله دخالت سازمان های متولی گردشگری به طور اعم و گردشگری درمانی به طور اخص در نظام فضایی گردشگری درمانی ناحیه آب اسک به منظور ایجاد تحولات کارکردی و گسترش مکان های اقامتی و پذیرایی برای ایجاد تحولات مثبت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در این ناحیه ضروری است.