سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شهروزی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم خوارزمی
مهدی سقاء خرمشاهی – دانشجوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

از مهمترین معیارهای طراحی نوین کاهش حساسیت سازه به مقاومت هر جزء آن و احتراز از خرابی پیشرونده است شیوه های جدید طراحی ظرفیتی بویژه در مباحثی نظیر پدافند غیرعامل که شناسایی بارگذاری پیش از وقوع ناممکن یا با عدم قطعیت هایی حتی بیش از زلزله همراه است مطرح شده اند مقاله حاضر به بررسی تاثیر عمده پیکربندی بر مقابله با خرابی پیشرونده و فروریختگی کلی تحت حذف ستونهای پایه پرداخته و در این راستا انواع جدیدی از آرایشهای مهاربندی نامتعارف شامل ابربادبند قطری و کمربندخرپاییی را با پیکربندی معمول قاب مهار شده مقایسه می کند با کاربرد موازنه انرژی تفاوتهای حاصل در نحوه بازتوریع نیروها و گسترش مفاصل خمیری با تحلیل غیرخطی ایستا مورد بحث قرارگرفته و تفسیر نتایج اولویت ارایشهای جدید را نسبت به پیکربندی های متعارف نشان میدهد.