سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعمت اله فلاح – اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران محمود آباد
مهدی احمدی پور –
یوسف یداللهی –

چکیده:

تحقیق درعملیات به عنوان ابزاری مناسب درجهت مدیریت و آشنایی مدیران به فنون علم مدیریت و فرایند تصمیم گیری و ارایه راهکارهای مناسب درجهت برنامه ریزی آنان نقش بسزایی دارد مدیریت یکی ازپایه های اساسی دراداره امور جوامع پیشرفته درنظر گرفته میشود زیرا ترکیب مناسب عوامل و منابع موجود و ایجاد هماهنگی و ارتباط بین و درنهایت تصمیم گیری با توجه به محدودیت های بسیاری که همواره درعمل وجود دارد امری مهم درراه افزایش بازدهی و کارایی به شمار میرود درسالهای اخیر مدیریت نوین و لزوم بررسی مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطات و تاثیر متقابل اجزا بریکدیگر موجب ابداع روشهای خاص گردیده است روشهای جدید مدیریت باعث شده تا مدیران بتوانند براساس اطلاعات صحیح تصمیمات مناسب اتخاذ نمایند.