مقاله نقش پیش بین هوش هیجانی در بیماری های قلبی – عروقی: ملاحظاتی در قلمرو پیشگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۳۲ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: نقش پیش بین هوش هیجانی در بیماری های قلبی – عروقی: ملاحظاتی در قلمرو پیشگیری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله بیماری قلبی – عروقی
مقاله پیشگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ازغندی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مه آبادی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: نقش پیش بین هوش هیجانی در بیماری قلبی – عروقی بررسی شد.
روش: بدین منظور نمونه ای ۱۰۲ نفری (۴۶ بیمار و ۵۶ غیر بیمار) به روش نمونه برداری در دسترس از بین بیماران قلبی – عروقی انتخاب شدند و به پرسشنامه ۹۰ سوالی هوش هیجانی بار – ان (۱۹۹۷) پاسخ دادند. در ادامه داده ها در چارچوب یک طرح مبتنی بر همبستگی با مدل رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان دادند که سن و تحصیلات با بیماری رابطه دارند. اگر چه رابطه تحصیلات با بیماری اصیل نیست و ارتباط ظاهری آنها ناشی از رابطه هر دو متغیر با سن است؛ تفکیک بین مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی بیماری اهمیت ویژه ای دارد؛ افزایش در تمامی مولفه های هوش هیجانی با کاهش احتمال بیماری همراه است، اگر چه نقش مولفه های خودتحقق دهی، حل مساله و شادکامی در پیش بینی ابتلای به بیماری مستقل از سایر مولفه ها است و الگوی رابطه بین هوش هیجانی و بیماری در دو جنس یکسان است.
نتیجه گیری: این نتایج بیانگر نقش مهم افزایش و تقویت مهارت های هوش هیجانی در پیشگیری از بیماری قلبی است و بر اهمیت ملاخله گری نخستین در گروه های در معرض خطر به منزله یک روی آورد پیشگیرانه تاکید دارند.