سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم مرادیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
امین غریب زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا فلاحی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
مهدی جوزی – دانشجوی دکترای گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

به علت محدود بودن منابع و ذخایر آب سالم می بایست به استفاده بهینه از آب موجود توجه گردد. هدف از این تحقیق مقایسه پوششهای گیاهی مختلف در کاهش فرسایش خاک در سطحی معادل ۲/۲۹۷ کیلومتر مربع در حوضه آبخیز دره ریگ شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری، در جنوب غربی ایران بود. بعد از تجزیه و تحلیل و ارزیابی خصوصیات خاک نتایج نشان دادند که پوشش گیاهی از دیدگاه ژئومورفولوژی بر خلاف عوامل فرسایشی ، دارای نقش مثبت می باشد . بدین مفهوم که پوشش گیاهی هر چه متراکم تر بوده و شامل گیاهان ریشه های بلند و چند ساله باشد به عنوان یک عامل کاهش دهنده سرعت فرسایش عمل کرده و در نتیجه تثبیت هر چه بیشتر پدیده های زمین ریختی می گردد. بهترین پوشش گیاهی برای کاهش توان فرسایندگی باران پوششهای گیاهی متراکم با ارتفاع کم مانند درختچه ها و بوته های دائمی متراکم است . درختانی که ارتفاع کمی دارند یا پوشش برگ آنها تا نزدیک زمین ادامه دارد برای این منظور مناسب هستند.