سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیام فوزی جوکندان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، گروه مهندسی عمران ، همدان ، ایران

چکیده:

در سالهای اخیر در کشورهای صنعتی درصد چشمگیری از بودجه عمرانی صرف تعمیر سازه های بتنی شده است . در کشور ما نیز چنین است . برای همین استقبال روز افزون برای شناخت علل فساد در بتن ، راههای پیشگیری از آن و عوامل ایجاد کننده مقاومت زیاد و استحکام بر خلاف عمر کوتاه بتن نشانه اهمیت موضوع است بسیاری از خواص بتن بر اثر استفاده از پوزولان بهبود می یابد . پوزولان از حمله سولفاتها – حمله گازهای طبیعی نظیر ۲عمل کربناتاسیون – حمله یون کلر که باعث خوردگی آرماتور در بتن مسلح می شود و واکنش قلیایی سنگدانه ها که همگی از عوامل فساد در بتن هستند جلوگیری می کند و باعث دوام و پایایی بتن می گردد . کاهش نفوذ پذیری در بتن ، کاهش در آب انداختن ( جلوگیری از اثر موئینگی ) بهبود پرداخت پذیری و در نتیجه کارایی بهتر بتن ناشی از ریزی و خواص فیزیکی پوزولان است .در نظر داشته باشید در هوای گرم و خشک هر نوع سیمانی که در بتن به کار برده شود ترک بر می دارد (کاهش مقاومت ) استفاده از پوزولان در سیمان بتن این عیب بزرگ را برطرف می کند ( حرارت هیدارسیون کم ) .در ساختن مخازن آب شرب سه فاکتور مقاومت ، ناتراوائی و عمر از همه بیشتر مورد نظر ماست و استفاده از پوزولان به بهترین نحو به انتظارات پاسخ می دهد . استفاده از پوزولان در سازه های هیدرولیکی به خاطر خواص فیزیکی و شیمیایی که دارد در مقابل هر نوع آب شور ، سولفات دار ، گرم و سرد شدن ، و جریان شدید مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می دهد