سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد
سیدمنصور بیدکی – دانشیار ، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد
ولی الله کافیان – کارشناس نساجی، شرکت صنایع نساجی اردکان یزد

چکیده:

ایجاد لکه های آبی رنگ ناخواسته در نقاط مختلف پشت و روی پارچه های پلی استر ویسکوز که پس از فرایند رنگرزی جزء پلی استر در روش ترموزول قابل رویت می باشد یکی از مشکلات مهم ایجاد شده در فرایند رنگرزی این پارچه هامی باشد. در تلاش برای مشخص نمودن علت ایجاد این لکه ها تحقیق حاضر به انجام رسیده و در این ارتباط کلیه مواد اولیه و مواد کمکی مورد استفاده در مراحل مختلف تولید پارچه مورد آزمون مقاومت حرارتی مشابه با شرایط ایجاد شده درترموزول قرار گرفت. نتایج مشاهدات و آزمونهای انجام شده نشان داد که پلی وینیل الکل که از اصلی ترین اجزاء سازندهمحتوای آهار به کارگرفته شده در مراحل آماده سازی نخ تار پارچه مذکور به کار گرفته می شود در دماهای بالاتر از ۱۶۰ درجه سانتی گراد تخریب حرارتی شده و با تغییر رنگ خود باعث ایجاد لکه های رنگی بر سطح و پشت پارچه می شود. در این ارتباط آهارگیری ناکامل اصلی ترین مشکل شناخته شده که در کنار تعویض نوع پلی وینیل الکل مصرفی و استفاده از انواع دارای مقاومت حرارتی بالاتر می تواند راه حل رفع مشکل ایجاد لکه های رنگی شناخته شود