سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا بمانا – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
سیده ندا سیف – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

چکیده:

پلی آمین ها یک گروه جدید ازتنظیم کننده های رشد گیاهی هستند وجود پلی آمین ها درتمام اندامهای گیاهی نشان دهندهنقش کلیدی آنها درتنظیم رشد گیاهی و حفظ کیفیت محصولات باغبانی می باشد پلی آمین درطیف وسیعی از پروسه های فیزیولوژیکی مانندرشد و نمو گیاهان تحریک تقسیم سلولی سنتز DNA و پروتئین ها شکستن رکود غده ها جنین زایی تشکیل ریشه گل انگیزی و نمو اندامهای زایشی رشد و رسیدن میوه ها پیری و واکنش به تنشهای محیطی زنده و غیرزنده نقش دارند لذا دراین مقاله کاربرد این ترکیبات درمدیریت پس از برداشت به اختصار مورد بحث قرارمیگیرد.