سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کبری توکلی – کارشناس ارشد باغبانی
نوذر منفرد – دانشیار موسسه عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثرپلی آمین ها پوتریسین و اسپرمین و اکسین ها برخصوصیاتکمی و کیفی خرمای کبکاب دراین پژوهش درسال ۸۹و۹۰ برروی درخت خرما با شرایط یکسان درمرکز تحقیقات استان بوشهر انجام گرفت سه و شش هفته بعداز گرده افشانی خوشه های انتخاب شده برروی درخت با پوتریسین با غلظت های ۰و۰/۱و۱ میلی مولار و اسپرمین با غلظت های ۰و۰/۱و۱ مولار محلول پاشی گردید تیمار۱۲۰ میلی گرم درلیتر نفتالین استامید قطرمیوه و وزنگوشت را درمرحله خلال و تیمار بطور معنی داری افزایش داد کمترین ریزش ۲/۵ درصد مربوط به تیمار پوترسین ۰/۱و۱ومیلی مولار و بیشترین ریزش ۴۲/۴ درصد مربوط به تیمار نفتالین استامید ۱۲۰ میلی گرم درلیتر بود بیشترین عملکرد ۱۰/۸ درصد نسبت به شاهد مربوط به تیمار اسپرمین ۱ میلی مولار بود