مقاله نقش پلی فنول های غذایی در کاهش عوارض قلبی عروقی در دیابت نوع ۲: مروری بر مطالعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در پژوهنده از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: نقش پلی فنول های غذایی در کاهش عوارض قلبی عروقی در دیابت نوع ۲: مروری بر مطالعات
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی فنول ها
مقاله اسیدهای فنولیک
مقاله آنتوسیانین ها
مقاله فلاونوئیدها
مقاله لیگنان ها
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله مقاومت به انسولین
مقاله بیماریهای قلبی عروقی
مقاله اختلال عملکرد اندوتلیال
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله التهاب
مقاله اختلال چربیهای خون
مقاله پرفشاری خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دیابت نوع ۲ نوعی اختلال شایع متابولیک است که با افزایش خطر بیماریهای قلبی عروقی، ناتوانی و مرگ و میر ناشی از آن در مبتلایان همراه است. شواهد اپیدمیولوژیک و مطالعات بالینی طی سالهای اخیر همواره بر این مطلب تاکید داشته اند که پلی فنول های رژیم غذایی و مواد غذایی غنی از این فیتوکمیکال ها در پیشگری از بروز بیماریهای قلبی عروقی، به ویژه بیماری کرونر قلب و انفارکتوس میوکارد، تاثیر بسزایی دارند. مقاله مروری حاضر با هدف بررسی مکانیسم تاثیر پلی فنول های موجود در مواد غذایی طبیعی در پیشگیری از عوارض قلبی عروقی ناشی از دیابت صورت پذیرفت.
مواد و روشها: واژگان کلیدی “پلی فنول ها”، “اسیدهای فنولیک”، “آنتوسیانین ها”، “فلاونوئیدها”، و “لیگنان ها”، در ترکیب با واژگان “دیابت نوع ۲″، “مقاومت به انسولین”، “بیماریهای قلبی عروقی”، “اختلال عملکرد اندوتلیال”، “استرس اکسیداتیو”، “التهاب”، “اختلال چربیهای خون” و “پرفشاری خون” جهت جستجو در پاب مد بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات سلولی، مدل های حیوانی و مطالعات بالینی با طراحی مناسب و نیز مقالات مروری با کیفیت مطلوب استفاده شد.
یافته ها: پلی فنول های غذایی به واسطه کاهش هضم و جذب چربیهای موجود در رژیم غذایی، افزایش بازگردش و دفع کلسترول، کاهش سنتز آپولیپوپروتئین های آتروژنیک، و مهار سنتز کلسترول و تری گلیسریدها قدرت بالایی در بهبود فراسنجهای لیپیدی دارند. این ترکیبات نقش موثری در محافظت عروق در برابر آسیبهای اکسیداتیو و فرآیندهای التهابی، بهبود عملکرد اندوتلیال عروق، تعدیل فرآیندهای مرتبط با فعالیت پلاکت ها و انعقاد خون، و فراتر از آن حتی محافظت از بافت قلب و بهبود همودینامیک عضله قلب دارند.
نتیجه گیری: افزایش مصرف مواد غذایی حاوی پلی فنول و استفاده از عصاره طبیعی پلی فنول ها می تواند در کاهش خطر بروز و گسترش بیماریهای قلبی عروقی مبتلایان به دیابت نوع ۲ مفید واقع گردد.