مقاله نقش پلیمر در گرانول سازی هوازی در سیستم SBAR در تصفیه فاضلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹-بهار ۱۳۹۰ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: نقش پلیمر در گرانول سازی هوازی در سیستم SBAR در تصفیه فاضلاب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرانول سازی هوازی
مقاله SBAR
مقاله پلیمر کیتوزان
مقاله ساختار راکتور
مقاله SVI
مقاله راندمان حذف COD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیروس رضائی لعیا
جناب آقای / سرکار خانم: آیتی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی دوست حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرانول هوازی نتیجه توسعه بیوفناوری محیط زیست در جهت نیل به راندمان بالای تصفیه فاضلاب می باشد. ویژگی های متمایز گرانول های هوازی دال بر برتری این فناوری در مقایسه با فرایندهای لجن فعال متداول است. از جمله این ویژگی های متمایز می توان به پایداری بهتر، دانسیته بالاتر، ساختار میکروبی قوی تر، قابلیت نگهداری توده زیستی بالاتر، سرعت ته نشینی بهتر و قابلیت تحمل نرخ بار آلی بالا اشاره کرد. در این مقاله به بررسی راندمان حذف COD فاضلاب در سیستم SBAR (Reactor Airlift Batch Sequencing) توسط گرانول های هوازی در حضور فاضلاب سنتزی با منبع کربنی گلوکز در ۶ سیکل ۴ ساعته در هر روز پرداخته شد. با توجه به هدف تحقیق در رابطه با نقش پلیمر در گرانول سازی، دو سیستم موازی، همزمان با هم راه اندازی گشت. یکی از سیستم ها تحت عنوان پایلوت شاهد (R1) و پایلوت R2 جهت تزریق پلیمر هر یک به حجم ۴٫۵ لیتر درنظر گرفته شد. راه اندازی با نرخ بارگذاری d.COD/m3 0.72kg، COD معادل mg/L 200 در هر سیکل آغاز و تا COD/m3 5.4kg ادامه یافت. نتایج حاصل بیانگر قابلیت بالای سیستم گرانوله در میزان حذف COD بود. گرانول های زرد رنگ و رشته ای تشکیل شده دارای قطرهای متفاوت در محدوده ۷- ۰٫۵ میلی متر بودند. با تشکیل گرانول ها، قابلیت ته نشینی بالا رفته و شاخص حجمی لجن (SVI) نشانگر مقادیرکمتر از mL/g 100 بود. در پایان آزمایشات و بررسی گرانول های تشکیل شده در هر دو راکتور مشخص گشت که پلیمر کیتوزان تاثیر مثبت هر چند اندک در روند گرانول سازی داشت به طوری که ۱۷ درصد گرانول زرد رنگ و ۲۷ درصد گرانول های رشته ای بیشتری نسبت به راکتور شاهد تولید کرد.