سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی صدرممتازی – دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
ساحل دولتی میله سرا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

مقاومت فشاری به عنوان مهم ترین پارامتر در تحلیل و طراحی سازه های بتنی می باشد. با پیشرفت علم، تعیین مقاومت فشاری بتن با استفاده ازروشهای غیر مخرب دهه ۱۹۴۰ میلادی مورد توجه محققین قرار گرفت. یکی از این روش ها استفاده از امواج فراصوتی می باشد. در این مطالعه زباله پتPET) با درصدهای مختلف وزنی ۵% ۱۰ % و ۱۵ % به جای ریزدانه در طرح بتن خودتراکمSCC) استفاده شده است. میکرو سیلیس و خاکستر بادی به صورت جانشین سیمان با درصدهای جانشینی به ترتیب برابر ۱۰% ۳۰ % بهره گرفته شد. نسبت آب به سیمان در همه طرح ها ثابت و برابر ۰٫۴۳ بود. آزمایش های تعیین مشخصات بتن خودتراکم شامل جریان اسلامپ، قیف V و جعبه L روی بتن تازه صورت پذیرفت آزمایش مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف روی آزمونه ها و آزمایش امواج فراصوتی برای تعیین مقاومت فشاری در سن ۲۸ و ۹۰ روزه انجام پذیرفتند. آزمایش تعیین چگالی بر روی بتن تازه و جذب آب آزمونه ها در سن ۲۸ روزه نیز روی آزمونه ها صورت گرفتند. نتایج آزمایش امواجفراصوتی نشان داد با افزودن پت ضایعاتی به بتن خودتراکم از تراکم آزمونه ها کاسته شده و تخلخل آنها بیشتر می گردد. هرچه مقاومت فشاری آزمونه ها بیشتر شود، دستگاه فراصوتی اعداد بالاتری را ثبت خواهد نمود. آزمونه دارای میکروسیلیس بالاترین تراکم را دارا می باشد. نتایج جذبآب آزمونه ها نیز نشان دادند زباله پت باعث افزایش خلل و فرج آزمونه ها خواهد شد و بتن خودتراکم دارای سنگدانه پت ضایعاتی جذب آب بالاتریدارند. طرح دارای میکروسیلیس، به دلیل تراکم بالاتر جذب آب کمتری از خود نشان دادند.