مقاله نقش پشتیبانی خانواده در میزان خود مراقبتی بیماران دیابتی تیپ دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۹۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: نقش پشتیبانی خانواده در میزان خود مراقبتی بیماران دیابتی تیپ دو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله خود مراقبتی
مقاله پشتیبانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی نجات شهین
جناب آقای / سرکار خانم: چاهی پور مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: زوار وحید
جناب آقای / سرکار خانم: غنچه حمید
جناب آقای / سرکار خانم: فتح علیزاده سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: امیدبخش رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خود مراقبتی روشی مداوم و فعال برای کنترل عوارض بیماری دیابت می باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش پشتیبانی خانواده در تسهیل خود مراقبتی بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر در مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان مشهد با روش خوشه ای مبتنی بر هدف با حجم نمونه ۹۵۰ نفر در دو گروه انجام شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته با روایی و پایایی (۰٫۸۵=r) حاوی داده های آمارنگاری، داده های بیماری، بخش خودمراقبتی و خودکارآمدی درک شده بود. معیار ورود ابتلا به دیابت تیپ دو کمینه برای یک سال، پشتیبانی خانوادگی متغیر مستقل، خود مراقبتی وابسته، عوامل آمارنگاری نیز متغیر زمینه ای بودند. داده ها توسط نرم افزارSPSS نسخه ۱۶، آنالیز شد و از آزمون تی، مجذور کای و رگرسیون لجستیک برای تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: از ۱۳۴۰ نفر ۳۳٫۵% کنترل نامنظم داشتند. همسران بهترین مشوق (۵۱٫۵%) بودند. افراد متاهل (P=0.076) با بعد کوچک خانوار (P=0.042) (P=0.042) و تحصیلات بالاتر (P=0.001) مراقبت بهتری داشتند. در بین انواع خود مراقبتی، مراقبت های درمانی رتبه اول، کنترل تغذیه رتبه دوم و مراقبت پا از همه کمتر بود. خود مراقبتی در مردان (P=0.002) و مناطق شهری بالاتر بود (P=0.001). پشتیبانی خانوادگی بالاتر، خود مراقبتی بهتر و در نتیجه کاهش وزن (P=0.066)، کاهش قند خون (P=0.075) و HbA1c طبیعی (P=0.056) بالاتری داشتند. نتیجه گیری: خودمراقبتی بالاتر در افراد متاهل، خانواده های کم جمعیت، مردان، شهرنشینان، تحصیلات بالاتر و مدت زمان طولانی تر از تشخیص بیماری دیده شد. خودمراقبتی دارویی بیشترین و میزان مراقبت از پا کمترین مقدار را به دست آوردند.