سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا عابدینی – خراسان جنوبی بیرجند

چکیده:

امروزه بشر دریافته است خساراتی که به محیط زیست خود وارد می کند که به مراتب بیشتر از بهره ای است که دراثر آلودن آن ایجاد می کند وپس با بکاربستن امکانات علمی و عملی تلاش می کند تا کمترین زیانها را به طبیعت وارد کند تولید زباله درشهرها امرزه مساله آفرین شده است. به گونه ای که دروهله اول محیط پیرامون شهری و بهتبعات آن اکوزیست منطقه های شهری و روستایی را با خطر مواجه کرده است. آموزش سطح اطلاعات و آگاهی افراد پیرامون بازیافت و مزایای ان را افزایش میدهد و ارتباط مستقیمی با همکاری مردم درطرح تفکیک از مبدا دارد اصولا درجامعه به منظور عملی شدن هدف خاص آموزش و اطلاع رسانی درست درمیان افراد جامعه می تواند در پیشبرد کارها به سوی مقصد بسیار مفید و موثر باشد از آنجا که بازیافت بازگشت سرمایه های خدادادی و طبیعی می باشد پس بدیهی است که تفکیک زایدات جمع آوری و بازگرداندن آنها به چرخه طبیعت نقش موثری دراقتصاد و خودکفایی جامعه دارد حتیدر پاره ای مواقع بابازیافت و تهیه مواد می توان صادرات به سایر کشورها را نیز انجام داد و تاثیر مثبتی برروند اقتصادی آن کشورها گذاشت .