سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب فغفوری – دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه
پروین دهقان – دانشجوی دکتری تخصصی علوم تغذیه
بهرام پورقاسم گرگری – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

سندرم روده تحریک پذیر اختلال روده ای بسیارشایعی است که با ترکیبی از علائم روده ای مزمن و عود کننده به صورت درد یا ناراحتی شکمی همراه با تغییر در عادتهای روده ای مشخص می شود درسالهای اخیر شواهد فزاینده ای از نقش پاتوژنیک میکروفلور روده ای در ایجاد این سندرم حمایت می کنند بدین منظور تمامی مقالات ثبت شده از سال ۲۰۰۰ درپایگاه های اطلاعاتی PUB MED,, SCIINCE DIIRECT,,TRIIPDATA BASE با کلیدواژه های ,, IIRRIITABLE BOWEL SYNDROME MIICROBIIOTA جستجو گردید برطبق نتایج بررسی پری بیوتیک ها با تحریک انتخابی رشد و فعالیت میکروفلور روده ای احتمالا درپیشگیری و درمان این سندرم موثر باشند اما با توجه به محدودیت کارآزمایی های بالینی و نتایج ضدونقیض انها جهت اشکارشدن تاثیر دقیق پری بیوتیک ها مقدار مصرفی و مکانیسم اثرگذاری آنها دربیماران مبتلا به این سندرم انجام کارآزمایی های بالینی بزرگ توصیه شده است