سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم میربخش – اعضای هیات علمی پژوهشکده میگوی کشور
بابک قائدنیا – اعضای هیات علمی پژوهشکده میگوی کشور
عقیل دشتیان نسب – اعضای هیات علمی پژوهشکده میگوی کشور

چکیده:

آگاهی از دانش ارتباط میان باکتریهای آب و رشد آنها در درون یا روی بدن آبزیان به منظور تصمیم گیری قطعی در زمینه مدیریت و تحقیقات بعدی برای کنترل بیماریها در هچریها و استخرها ضروری است . کنترل زیستی میکروبی به منظور کاهش رشد باکتریها و ویروس های ناخواسته در حال گسترش است و برای این منظور از فعالیتهای متقابل میکروبی استفاده می شود ، سویه های میکروبی علاوه بر بهبود رشد ماهیان و سخت پوستان در کنترل جمعیت میکروارگانیسمهای موجود در استخر ها اعم از ویروسی، باکتریایی ، پلانکتونی و تک یاختگان، نقش بسیار مهمی در بیوتوپ آبزی پروری دارند . با کنترل تنوع و فراوانی باکتری های مفید و پاتوژن در محیط زیست آبزیان، میزان بازماندگی و شاخص های سلامت آبزیان در مراکز تکثیر وپرورش افزایش یافته و مخاطره آلودگی طبیعی جمعیت های آبزیان با باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک ها نیز کاهش می یابد. از آن جهت که، کنترل بیماری ها نیاز به اقدامات نوینی دارد که مقرون به صرفه، موثر و ایمن برای محیط باشند ، استفاده از باکتریهای مفید (پروبیوتیکها) به عنوان جایگزین آنتی بیوتیکها ( بواسطه فرآیند های رقابتی یا آزادسازی مواد با زدارنده رشد) امروزه در صنعت پرورش آبزیانبه عنوان بهترین، ارزان ترین و موثرترین روش برای کنترل پاتوژنها در مقایسه با استفاده از آنتی بیوتیک ها می باشد. در این مقاله مروری بر نقش پروبیوتیکها در کنترل زیستی بیماریهای ناخواسته در آبزی پروری انجام شده است.