سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهناز احمدی همدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
یحیی حسن پور – دانش آموخته دانشکده علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

بیماریهای روده ای یکی ازمشکلات مهم در صنعت پرورش طیورهستند، زیرا سبب کاهش تولید ، افزایش مرگ و میر و افزایش آلودگی تولیدات طیور می شوند. بنابراین سلامت انسانها را تهدید می کنند . که این امر با افزایش مقاومت به آنتی بیوتیکها در ارتباط است و از آنجایی که استفاده از آنتی بیوتیکها در صنعت طیور محدود شده است، یک راه حل برای حذف آنتی بیوتیکهای درمانی استفاده از میکروارگانیسم های پروبیوتیک، سوبسترای پربیوتیک و یا ترکیبات سینبوتیک پروبیوتیک ها است . اصطلاح پروبیوتیک را به ارگانیسم های زنده ای نسبت می دهند که اثرات سلامت زایی موثری بر میزبان خود دارند . فلور روده حاوی باکتریهایی است که برای گوارش بهینه غذا مفید هستند که این دسته از باکتریها به پروبیوتیک معروف هستند . از عوامل تاثیر گذار بر خاصیت پروبیوتیکها می توان به آنتی بیوتیکهای محرک رشد، شرایط محیطی از جمله دما، استر سهای محیطی، مواد معدنی وویتامینها اشاره نمود .از اثرات مفید پروبیوتیکها می توان به افزایش میکروفلور روده باریک، افزایش فعالیت سیستم ایمنی، کاهش واکنش های التهابی، ممانعت از تشکیل کلونی پاتوژنها، کاهش آلودگی لاشه، کاهش دفع آمونیاک و اوره، افزایش تولید VFA، افزایش سیتز ویتامین B، بهبود جذب مواد معدنی، کاهش سطوح کلسترول سرم خون ، عملکرد بهتر مرغان تخم گذار، افزایش تولید تخم مرغ ، بهبود ضریب تبدیل خوراک و بهبود وزن بدن جوجه های گوشتی را نام برد . هدف از این بازبینی بیان نقش پروبیوتیکها در صنعت پرورش طیور، بهره وری از تولیدات آن و بهبود سلامت انسان و اصلاح الگوی مصرف آنتی بیوتیکها در تغذیه طیور است.