سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سپیده محلوجی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه

چکیده:

هلیکوباکتر پیلوری که درمعدن و روده باریک افراد ساکن می شود ۵۰-۶۰درصد جمعیت جهان را آلوده کرده و دلیل عمده بروز گاستریت زخمهای پپتیک و سرطان معده است اگرچه درمان سه گانه اولین گام برای درمان عفونت H پیلوری است اما ریشه کن سازی باکتری در بیش از ۳۰ درصد موارد با شکست مواجه می شود لذا تلاش برای یافتن روشهای جدید درمان رو به افزایش است اثربخشی پروبیوتیک ها دردرمان بیماریهای دستگاه گوارش سبب افزیاش توجه به آنها و بررسی اثرات مکمل یاری پروبیوتیک ها درپیشگیری و درمان عفونت H پیلوری شده است. دراین بررسی مطالعات پیرامون اثرات پروبیوتیکها بردرمان عفونت H پیلوری با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی pubmed ، science direct google scholar از سال۲۰۰۰ جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ممطالعات نشان داده اند که بعضی سویه های لاکتوباسیلوس با تولید اسید لاکتیک باعث مهار اوره آز H پیلوری شده و می توانند رشد H پیلوری را مهار کنند. درمجموع مطالعات in vivo in vitro نشان میدهد که پروبیوتیک ها می توانند رویکرد جدیدی درکنترل و درمان عفونت H پیلوری باشند لذا غنی سازی هرچه بیشتر لبنیات با پروبیوتیک ها م یتوانددر دستیاب ی به این هدف مفید باشد.