سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فلور زرگری –

چکیده:

بر مبنای تعر یف FAO و WHO در سال ۲۰۰۲ پرو بیوتیک به میکروارگانیسمهای زنده و غیر پاتوژنی اطلاق می شود که در صورت مصرف مقاد ر ی کافی اثرات سلامت بخشی و ژ یه ای برای م ز یبان دارند. این میکروارگانیسمها نقشمهمی در تغییر و بهبود خواص فلور طبیعی روده ایفا میکنندو در قسمتهای مختلف بدن از جمله دستگاه گوارش، دستگاه ادراری،تناسلی ، دستگاه تنفسی فوقانی نقش مهمی در بازدارندگی از ع فونت دارند. از پروبیوتیکها هم در درمان و هم در پیشگیری ازبیماریهای عفونی استفاده میشود . پروبیوتیکها از طریق کاهش PH روده، تولید بعضی آنزیمهای گوارشی ، ویتامین ها ، تولید مواد ضد باکتریایی ، کاهش کلسترول خون ، تحریک سیستم ایمنی ، دفع مواد سرطانزا، بهبود جذب کلسیم و … عمل میکنند. ازجمله اثرات درمانی شامل : درمان اسهال، سرطان، تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش کلسترول خون، درمان بیماریهای کبدی،درمان بیماریهای زنان، فشار خون بالا و بیماریهای معده می باشد که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد.