سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بگلو پوریا قره –

چکیده:

پروبیوتیکها ریززنده هایی هستند که اگر به تعداد کافی و به صورت زنده مورد استفاده قرار گیرند، اثرات سلامت بخش در میزبان از خود بروز می دهند. غذاهای پروبیوتیک جزو غذاهای فراسودمند محسوب می شوند. تمامی گونههای پروبیوتیک، منحصر به فرد بوده و خواص ویژهای دارند. ارزیابی خواص افزایش دهنده سلامتی پروبیوتیک ها باید بر اساس فرضیه های علمی و مطالعاتی باشد که چنین فرضیه هایی را تایید می کنند. مطالعات برونزی با استفاده از کشت سلولی یا مطالعات درون زی با استفاده از حیوانات در جهت تایید از چنین فرضیه هایی انجام می گیرند. مطالعات بالینی در انسانها بهترین راه برای ثابت کردن تاثیرات مثبت پروبیوتیکها بر سلامتی است. در این مطالعه به بررسی پژوهشهای انجام شده در مورد خواص سلامتبخش غذاهای فراسودمند پروبیوتیک در طول یک دهه اخیر پرداخته شده است . بررسی مطالعات مختلف نشان می دهد که در صورتیکه شیر با محصولات لبنی تخمیر شده یا غذاهای فراسودمند حاوی مواد پروبیوتیک جایگزین گردد عدم تحمل لاکتوز در افراد کمتر مشاهده می شود . زیرا پروبیوتیکها با تولید آنزیم لاکتاز و مصرف لاکتوز به عنوان منبع انرژی باعث بهبود هضم لاکتوز می گردند . لاکتوباسیلوس GG در درمان اسهال ناشی از روتا ویروسها و اسهال آبی نقش قابل توجهی دارد . کاهش مدت بقا اسهال ناشی از روتا ویروسها با استفاده از لاکتوباسیلوس GG یکی از بهترین مدارک برای تاثیر پروبیوتیکها می باشد . طبق مطالعات انجام گرفته در کشور ژاپن مصرف پیوسته شیر تخمیر شده با( L-casei shirots(Lcs باعث کاهش ابتلا به سرطان مثانه شده است . اسهال مسافرتی که یکی از متداولترین شکلهای اسهال در شمال آمریکا و در میان توریستهای اروپایی است که به کشورهای آفری قایی و آسیایی سفر می کنند. مطالعات مختلف نشان می دهد که لاکتوباسیلوس GG و مخلوطی L.acidophilus با B.lactic در جلوگیری از اینگونه اسهال نقش مهمی دارند. گزارشات حاصله نشان می دهند با توجه به اینکه افراد مسن در مورد انتخاب نوع غذای خود نسبت به افرادجوان بیشتر حساس می باشند کمتر مستعد ابتلا به اینگونه اسهال می باشند . با بررسی سایر مطالعات مشاهده می شود کهپروبیوتیکها در کاهش سطح کلسترول که در نتیجه منجر به کاهش تصلب شرایین یا سایر بیماریهای قلبی می شوند، نقش مهمی دارند. ضمن اینکه با تولید اسیدهای آلی مانند اسید لاکتیک که حاصل تخمیر کربوهیدرات ها هستند باعث کاهش pH روده شده و از فعالیت باکتریهای مضر جلوگیری می کنند و در نهایت اینکه در ساخت برخی ویتامینها مانند k و B نیز نقش دارند. به طور کلی غذاهای فراسودمند پروبیوتیک دارای خواص سلامت بخش متعددی هستند که تا به حال برخی از این اثرات به طور علمیاثبات شده و برخی دیگر در دست بررسی اند.