مقاله نقش پروبیوتیک ها در پیشگیری از کولیت و اسهال ناشی از آنتی بیوتیک: کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۳۶۸ تا ۳۷۶ منتشر شده است.
نام: نقش پروبیوتیک ها در پیشگیری از کولیت و اسهال ناشی از آنتی بیوتیک: کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلستریدیوم دیفیسیل
مقاله کولیت
مقاله پروبیوتیک
مقاله آنتی بیوتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرین فر نادر
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدیان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: کلستریدیوم دیفیسیل عامل اصلی اسهال ناشی از آنتی بیوتیک در سیستم بیمارستانی است و امروزه استفاده از پروبیوتیک برای پیشگیری و درمان اسهال و کولیت ناشی از آنتی بیوتیک در حال افزایش است. در این مطالعه تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کواگولانس در پیشگیری از اسهال و کولیت ناشی از آنتی بیوتیک مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی دو سوکور، ۳۰۰ بیمار بستری در بیمارستان ولی عصر (عج) اراک که تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار داشتند، با توجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه، به صورت تصادفی به دو گروه مورد (قرص پروبیوتیک، ۱۰۰ میلی گرم در روز) و شاهد (پلاسبو) تقسیم شدند. مداخله مورد نظر از زمان شروع درمان آنتی بیوتیکی تا یک هفته پس از قطع آن ادامه داشت. به همه بیماران اطلاعاتی از علائم کولیت داده شد و علائم بالینی کولیت و بروز اسهال احتمالی و نتایج تست بررسی توکسین کلستریدیوم در مدفوع بیماران مبتلا به اسهال در دو گروه مورد و شاهد ثبت و مقایسه گردید. بعد از جمع آوری داده ها، اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۶ با استفاده از آزمون های آماری مناسب تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: اسهال ناشی از آنتی بیوتیک در گروه مورد و شاهد به ترتیب ۱۰ نفر (۶٫۶ درصد) گروه پروبیوتیک و ۱۶ نفر (۱۰٫۶ درصد) بود. میزان بروز اسهال و تعدد نمونه های مدفوع آلوده به کلستریدیوم دیفیسیل بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری نداشت. تعداد موارد مبتلا به علائم کولیت ناشی از آنتی بیوتیک در گروه مورد و شاهد به ترتیب ۳۴ نفر (۲۲٫۸ درصد) و ۸۶ نفر (۵۷ درصد) بود که به صورت معنی داری در گروه مورد کمتر بود (p<0.0001).
نتیجه گیری: استفاده از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس تاثیر معنی داری در کاهش اسهال ناشی از آنتی بیوتیک نداشته اما پروبیوتیک باسیلوس کواگولانس می تواند سبب کاهش علائم کولیت ناشی از مصرف آنتی بیوتیک گردد.