سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر شکری – کارشناس ارشد سازه های ابی شرکت اب منطقه ای فارس
سید رحمان همایون – کارشناس ارشد سازه های ابی شرکت اب منطقه ای فارس
بهنام نوروزی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی شرکت آب منطقه ای فارس

چکیده:

حوضه آبریز رودخانه خشک شیراز با مساحتی معادل ۱۰۰۰ کیلومتر مربع از دشت شیراز عبور می کند. این رودخانه در طول دوره های مختلف تاریخی علاوه بر جلوه های طبیعی و زیست محیطی مخاطراتی را نیز برای شهر شیراز و شاکنین آن به همراه داشته است. شناخت مسائل مربوط به زمین ریخت شناسی گذشته و حال رودخانه خشک شیراز در اجرای طراح های ساماندهی رودخانه بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق پدیده های زمین ریخت شناسی حوضه رودخانه خشک شیراز مورد بررسی قرار گرفته ، گذشته ، حال و آینده این رودخانه شناسایی شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که ریخت شناسی حوزه آبریز رودخانه خشک شیراز در دو مرحله قرار گرفته است. بدین صورت که به مناطق بالادست حوضه ، رودخانه در دوره جانی به سر می برد و با قدرت تخریب زیاد دائما در حال تعمیق بستر خود بوده اما مناطق پایین دست در دوره پیری قرار گرفته و همواره در حال رسوب گذاری در بستر و افزایش سطح ارتفاعی بستر رودخانه می باشد. در این میان فعالیت های انسانی باعث شده که روند طبیعی رودخانه بهم خورده و شرایط فرسایشی در رودخانه سیر طبیعی خود را طی نکند. تغییرات ناگهانی راستای رودخانه و تغییر شیب بستر در بازه هایی از بخش میانی و همچنین تشکیل سطوح فرسایش محلی از جمله پدیده هایی هستند که تحت تاثیر زمین ریخت حوضه بوجود آمده اند.