سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم آبیلی – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

مهاجرت به معنی ترک وطن اصلی و مسکن گزیدن درسرزمین دیگر بطورموقت یا دائم بوده و درواقع یکی از پدیده های جمعیتی اقتصادی و اجتماعی است که نگرشهای منطقی نسبت به آن وجود دارد مهاجرت به صورت داخلی و یاخارجی بوده و یا بصورت طبیعی و عادی و یا بی رویه و کنترل نشده می باشد مدت و زمان مهاجرت نیز یکی دیگر از معیارهایی است که میتواند روند افزایش مهاجرت را درسطح کشور به مناطق شهری و روستایی درسالهای مختلف معلوم کند مهاجرت به دلایل اقتصادی طبیعی اجتماعی و فرهنگی اتفاق می افتد و بخصوص درمناطق مرزی ازجمله استان سیستان و بلوچستان عواملی چون رکود اقتصادی ـ بیکاری از نیروی مازاد کشاورزی ـ خشکسالی و سیلابهای پی درپی که فعالیت درآن سوی مرز و مهاجرت روستائیان به شهرها را نیز دامن زده است.