سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد حاج حسین زاده – مهندس صنایع، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی
ابوالفضل آقادادی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله سعی شده است بر شرح مختصری از موضوع مهم پدافند غیرعامل در مدیریت ریسک پروژه ها و نقش و جایگاه آن در سیستم مدیریت پروژه مورد بحث و بررسی قرار گیرد .
– اقدامات پدافند غیرعامل، فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه ای است که الزاما می بایست در زمان صلح شروع و تا پایان وقوع بحران وتهدید ادامه یابد، لذا رویکرد مدیریتی و نحوه مقابله با آن، رویکرد پیشگیرانه به جای مدیریت آتش نشان و انفعالی می باشد .
– در پروژه ها منظور از پدافند غیر عامل در واقع مجمو عه تمهیدات و اقدامات و طرحهایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتیالمقدور بدون نیاز به نیروی انسانی به صورت خود اتکا، از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده واز سویی دیگر پیامد های بحران را کا هش و امکان باز سازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد . در حقیقت پدافند غیر عامل قبل از شروع پروژه و پیش آمدن بحران در زمان ایده و تصویب طرح باید دیده شود و منتظر نباشیم پس از تهاجم و پیش آمدن حوادث بدنبال راهکار برویم و با توجه به فرصت هایی که جهت تهیه چنین طرحهایی در زمان صلح فراهم می گردداین قبیل تمهیدات می بایست در متن پروژه ها لحاظ گردند . به کارگیری تمهیدات وملاحظات پدافندغیرعامل علاوه برکاهش شدید هزینه ها، کار آیی دفاعی پروژه ها رادرزمان بحران بسیارافزایش خواهد داد .
– پدافندغیر عامل ، پروژه های حیاتی و حساس ( اقتصادی، سیاسی، ارتباطی، مواصلاتی، پالایشگاهها، نیروگاهها، بنادر، نظامی،فرودگاهها، مجتمع های صنعتی و …) را در برابر حوادث طبیعی و غیر مترقبه و همچنین نیروهای مهاجم حفظ نموده، خسارات و صدمات را تقلیل و ادامه فعالیت و مقاومت در شرایط بحران را ممکن می سازد .