سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیام فیاض – عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
الهام اعتمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یاسوج

چکیده:

با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش گرمایش جهانی علاوه بر تلاش جهت کاهش این تغییرات ناگزیر به استفاده از تکنیکهایی به منظور کاهش تبعات منفی ناشی از آن هستیم دراین مقاله نقش عنصر پتاسیم به عنوان یک کاتیون فعال در فرایندهای حیاتی گیاه درمقاومت گیاهان در برابر تنش کمبود آب بررسی شده است گیاهانی که دارای محتوای پتاسیم بیشتری باشند در مقایسه با گیاهان دارای پتاسیم کم با سهولت بیشتری آب را از خاک جذب نموده اندام زمینی وهوایی توسعه یافته تری دارند و همچنین نرخ تنفس نوری و خطرات ناشی از تنش اکسیداتیو در آنها کمتر است استفاده از کودهای پتاسی در نهالستانها و انتخاب ارقام دارای محتوای پتاسیم بالا می تواند تلفات کشاورزی از کمبود آب را د رسالهای کم آبی کاهشدهد.