سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم سعاتی فر – کارشناس ارشد علوم اقتصادی- مربی دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی وحرف
ندا زرعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی تاثیرات بازار مرزی در توسعه و شکوفایی صنعت گردشگری در استان ایلام می باشد . روش تحقیق در برگیرنده جمع آوری داده های دسته دوم (موجود) به انضمام داده های توصیفی برای تجزیه و تحلیل می باشد. این شیوه از جمع آوری داده ها با لحاظ نمودن ویژگی های مهم اقتصادی – اجتماعی و ژئوپلتیک حاکم در منطقه مرزی که بر اساس ۱۳۸۲ بود.ثمره ی مهم پایانه ها و بازارچه – شاخص های اقتصادی ، مشارکت ها و نرخ بیکاری در بازه زمانی سال های ۱۳۸۸ های مرزی ایجاد اشتغال در منطقه است ، زیرا که در اقتصاد جهانگردی به ازای جذب هر جهانگرد به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می گردد . بنابراین در این مقاله مهمترین ویژگی های مرز بین المللی مهران و علل انتخاب آن منطقه به عنوان و راهکارها برای صنعت گردشگری در استان ایلام را بیان می کند . همچنین وضعیت شاخص های اقتصادی نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری به تفکیک جنسیت در استان ایلام با توجه به آمار سال ۱۳۸۲ (سال تأسیس بازارچه مهران ) تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرا گرفت لذا نرخ مشارکت اقتصادی روندافزایش داشت ولی نرخ بیکاری کاهشی بود که میزان کاهش بیکاری در نمونه مورد مطالعه زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده که به طور سنتی نسبت به مردان از وجاهت و شأن اجتماعی محروم تری برخوردار بوده اند که دلیل آن را می توان در ایجاد این بازارها جستجو کرد . شاید نشان از فعالیت و حضور زنان ایلامی در صنایع دستی و بازارچه ها است. برای کاهش بیشتر نرخ بیکاری در این استان باید از افراد تحصیلات عالی در زمین ه جهانگردی و نیروی کارشناس گمرگ در بازارچه های مهران استفاده نمود تا ارز آوری و اشتغال را بالا برد . نتایج این مقاله نشان داد که پایداری اقتصادی به عنوان ابزار تعیین کننده ای در هم افزایی اقتصادی در استان ایلام بوده که به طور سنتی ضعف رشد اقصادی را تجربه نموده است.