سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صفری – پژوهشگر دکتری معماری
تینا جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات رشت

چکیده:

محیط از عمده ترین عوامل تاثیرگذار بر رشد و آموزش شخصیت انسان می باشد. کودکان نیز می توانند متاثر از محیط، رشد یابند. فضاهای شهری مثل پارک ها و بوستان ها بخشی از زمان و محیط زندگی روزمره کودکان را به خود اختصاص می دهد، ارتقا کیفیت این فضاها می تواند در سلامت و رشد قوای جسمی، تقویت تعاملات اجتماعی و همبستگی گروهی و حتی آموزش و رشد و خلاقیت کودکان موثر می باشد. در این تحقیق توصیفی سعی بر این است که با مرور پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته تاثیر پارک ها و بوستان ها بر رشد و آموزش کودک بررسی و مطالعه شود. این بررسی نقش مهم محیط بر رشد جسمی و ذهنی کودک را تاکید می کند و راهکارهایی برای طراحی صحیح فضاها برای تاثیر بهتر بر روح و روان کودک ارائه می دهد. پارک های کودک علاوه بر تاثیرات روحی روانی مثل افزایش خلاقیت، انگیزش، مهارت ، محیط امنی را برای کودکان فراهم میکند که با آسایش خاطر خود و والدین می توانند در آنجا به بازی و تفریح بپردازند این در حالی است که محیط های شهری در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک بیانگر نوعی محرومیت و ضعف در جلب کنجکاوی، تخیل و ایجاد انگیزه، فعالیت، تحرک و بازی برای کودکان می باشد.