سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد احمدپورکاسگری – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
مجتبی بالو – مدرس و مدیر گروه مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان گلستان
منیره کلاسنگیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائ

چکیده:

فقدان زنجیره یکپارچه از تحقیق فن آوری و توسعه و فاصله قابل توجه بین تبدیل ایده های علمی و تحقیقاتی به محصولات و خدمات از واقعیت های جهان کنونی است. کشورهای توسعه یافته جهان برای حل این چالش، کل نظام علمی و فن آوری و صنعتی جامعه از ایجاد ایده تا تجاری سازی محصول نهایی را در یک نظام کلی تحت عنوان نظام نوآوری در کنار هم و در تعامل با هم در نظر می گیرند. یکی از موارد اجرای این نظام پارک های علم و فن آوری هستند که نقشی مهم در نوآوری تکنولوژیک و اقتصادی کشورهای مختلف و کارآفرینی دارند. پارک های علم و فن آوری از مزایای مهمی همچون نزدیکی به منابع مهم سرمایه معنوی، زیر ساخت های مناسب و سیاست های راهنمایی کننده بهره مند می شوند وشرکت های مبتی بر فن آوری و موسسات دولتی را در یک محیط مدیریت شده حمایت می کنند و بنابراین تعامل توسعه فن آوری و رشد اقتصادی را تسهیل می کنند. پارک ها و مراکز رشد علم و فن آوری متناسب با نیازهای صنعت برای رسیدن به انواع نوآوری ها و بهره برداری مناسب از دستاوردهای حاصل در عرصه توسعه فن آوری نقش موثری دارد و اهداف خویش را هر چه پرشتاب تر دنبال می کند.