مقاله نقش پارامترهای کیفی خاک و آب در استخرهای پرورش ماهی شرق استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: نقش پارامترهای کیفی خاک و آب در استخرهای پرورش ماهی شرق استان گلستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک بستر
مقاله آب
مقاله استخر پرورش ماهی
مقاله شرق استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلیچی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی زید
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی سید یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه نقش خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر روند پرورش ماهیان گرم آبی از قبیل تاثیر آن بر کیفیت آب در طول دوره پرورش ماهی بررسی شده است. تعداد ۶ مزرعه در نقاط مختلف منطقه گنبد (شرق استان) انتخاب و نمونه های خاک و نمونه های آب آن ها مورد آزمایش خصوصیات فیزیکوشیمیایی قرار گرفتند. نمونه های خاک قبل از آبگیری با روش های متداول برداشته شد. نمونه های آب نیز هر ۲ ماه یکبار مجموعا ۳ بار به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نمونه های فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون های مزارع مختلف در ماه های مختلف مورد شناسایی قرار گرفت. رابطه همبستگی فسفر خاک، کربنات کلسیم خاک، هدایت الکتریکی خاک (EC)، کربن آلی خاک، PH خاک (اسیدیته)، ازت کل خاک، مجموع مواد آلی خاک، درصد رس خاک، با سایر فاکتورهای خاک و همچنین با بسیاری از پارامترهای آب در ماه های مختلف بررسی گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که واکنش های متقابل بین خاک و آب بر کیفیت آب تاثیر می گذارد. بنابراین در مدیریت مزارع پرورش ماهی باید کیفیت خاک مورد توجه قرار گیرد.