سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه اکبری – مربی گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، کارشناسی ارشد
سیما پورهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنام هریزی محیطی، دانشگاه ترب
محمد معتمدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

از مسائل عمده ای که امروزه تمام کشورهای جهان با آن روبرو می باشند، برقراری و حفظ امنیت جانی و مالی در کشور چه ازلحاظ امنیت داخلی و چه از لحاظ جلوگیری از هجوم کشورهای همسایه در نواحی مرزی می باشد. اگر مرزها را دروازه های فیزیکی بحران ها در نظر بگیریم، ایران دومین کشور جهان از نظر تعداد همسایه ( ۱۵ همسایه) می باشد. لذا ایران به دلیل وجود موقعیت استراتژیکی و تنوع فضاهای جغرافیایی و وجود مخازن نفت و به ویژه ماهیت ضد استکباری، از دیرباز مورد توجه کشورهای شرقی و غربی بوده است و این امر مستلزم افزایش پدیده دفاع و حفاظت در نواحی مرزی کشور به خصوصنواحی شرق ایران (مرز افغانستان و پاکستان) می باشد. مشکلات داخلی این دو کشور، مرزهای شرقی ایران را از لحاظ امنیتی در موقعیت خاصی قرار داده است. بررسی نقش عوارض ژئومورفولوژیکی در نواحی مرزی که یکی از عوامل دخیل در موفقیت عملیات جنگی و دفاعی می باشد، نشان می دهد که می توان با شناخت صحیح آنها و استفاده به موقع، ضریب امنیت در کشوررا افزایش داد. در این تحقیق، هدف معرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)و سنجش از دورRS) به عنوان ابزارهایی جهت شناخت و بررسی کارکردهای ژئومورفولوژی و نیز نشان دادن رابطه بین عوارض ژئومورفولوژیکی ناحیه در حفظ امنیت و دفاع از کشور عزیزمان در نواحی مرزی می باشد.